MEMİŞ KÜTÜKCÜ
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 1957 yılında Konya’da doğdu. Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine Mühendislik Bölümü’nü bitiren Kütükcü, yüksek lisansını da Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. İş hayatına TÜMOSAN A.Ş.’de başlayan Kütükcü, 1993 yılında Hidrokon Ltd. Şti’nin ve Merkez Hidrolik Ltd. Şti’nin yönetim kurulu başkanı oldu. Kütükcü, 2009’dan beri Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili olarak görev yapıyor

Sanayi ve üniversiteler arasındaki işbirliği istenen düzeyde mi?

Üniversite ile özel sektörün, özellikle de imalat sanayinin işbirliği yapması Türkiye’nin yeni bir ekonomik sıçrama yapması için çok önemli. Aslında işbirliğinden kasıt, üniversitelerde üretilen bilgiyi, sanayide ürüne dönüştürerek tüm dünyaya rekabetçi bir şekilde satabilmek. Son yıllarda bu konuda epey yol almamıza rağmen maalesef henüz istediğimiz noktada değiliz.

Biz Konya Organize Sanayi Bölgemizde yeni bir model geliştirdik. Açtığımız Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne 19 sanayi kuruluşumuz ile Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurucu üye yaptık.

575 fabrikamızın üretim yaptığı ve sürekli olarak da gelişen Konya OSB’mizin yanı başında faaliyetlerine devam eden Innopark, üniversiteler ile sanayinin doğal bir ortamda buluştuğu Türkiye’ye örnek yeni bir model oldu. Innopark, çok kısa bir süre içerisinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve şu anda da genişletme çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz, burada üniversite-sanayi işbirliğini de sürekli geliştirerek Konya’da yüksek katma değerli üretimi içeren daha rekabetçi yeni bir dönem başlatmak. İnşallah bunu başaracağız.

Meslek yüksek okullarını ve meslek liselerini cazip hale getirmek için neler yapılmalı?

Meslek liseleri maalesef 28 Şubat sürecinden sonra çok büyük yara aldı. Toplumun ilgisi giderek düştü. Ama bir yandan da sanayimizi geliştirmek, büyütmek için önemli hamleler yaptık. Sanayimiz büyüdükçe, bu meslek liseleri sanayinin ihtiyaçlarına cevap verememeye başladı. Şu anda da maalesef halen sanayinin ihtiyaçlarına cevap veren bir mesleki eğitim sistemimiz yok. Ancak bu konuda sevindirici olan devletimizin çözüme yönelik bir irade ortaya koyması.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde çok güzel tavsiyede bulundu; gençlere ‘memur olmayı değil, girişimci olmayı hedefleyin’ dedi. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Bizim memurdan çok, girişimciye ihtiyacımız var, girişimlerimizi ayakta tutacak, büyütecek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunun için de mesleki eğitim sistemimizi hızla geliştirmeliyiz. Nihayetinde iyi bir mesleki eğitim almış her genç, aynı zamanda güçlü bir girişimci adayıdır.

Türkiye’nin bu alanda potansiyeli nasıl?

Mesleki eğitim konusu, ortak akılla, kalıcı çözüm üretilmesi gereken, Türkiye’nin en önemli meselesidir. Çünkü bugün Türkiye’de her 100 gençten 27’si ne okuyor, ne çalışıyor. 15-29 yaş grubundaki yaklaşık 18 milyon kişiden 5 milyona yakını ne eğitimde, ne de istihdamda var. Yani üretme çağında olan 5 milyon insan, üretime dahil değil. Öncelikle bizim şunu yapmamız lazım diye düşünüyorum; Türkiye’de her gencin sabah kendisini uyandıracak bir amaca, bir motivasyona ihtiyacı var. Biz gençlerimizi güçlü bir mesleki eğitim sistemiyle çalışmaya, üretmeye, girişim kurmaya motive edebilirsek, bizi kimse tutamaz Allah’ın izniyle.

Bizim, arkasına yaslanıp uslu uslu dinleyen bir nesilden çok, merak eden, sorgulayan, hareket eden, tasarlayan ve üreten bir nesle ihtiyacımız var.

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ.

 Sizin bu motivasyonu sağlamak için projeleriniz var mı?

Konya Sanayi Odası olarak mesleki eğitim konusunda yaptığımız bazı çalışmalardan başlıklar halinde bahsedecek olursak şöyle sıralayabilirim: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültemizle birlikte “Öğrencileri İş Hayatına Hazırlama Projesi”ni hayata geçirdik. Döküm sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman sıkıntısını gidermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “İşim Hazır Projesi” protokolü imzaladık. Un ve Unlu Mamuller sektörünün nitelikli eleman sıkıntısını gidermek amacıyla; Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde açılan Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Değirmencilik programında yetişenlerin sektöre kazandırılması için iş garantili “Değirmencilik Programı” protokolü imzaladık. Üyelerimizin, beyaz yaka diye tabir ettiğimiz mühendis ve yönetici ihtiyacının karşılanması amacıyla Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Orta öğretim 8.sınıf öğrencilerine Konya sanayisini tanıtmak, kendilerini mesleki eğitime özendirmek için sanayi tesisleri gezilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte organize ettik. Bu kapsamda 5 bine yakın öğrencimize 31 işletmemizi gezdirdik. “Geleceğimi Seviyorum, Mesleğimi Seçiyorum” temalı kitapçık hazırlattık.

 Konya’nın sanayi açısından önemi nedir?

Konya bildiğiniz gibi coğrafya kitaplarında hepimize Türkiye’nin tahıl ambarı olarak anlatılırdı. Bu halen geçerliliğini koruyor. Ancak son 20 yılda sanayide gösterdiğimiz başarıyla bir de sanayicilik kimliği kazandık. Artık Konya, Marmara Havzasına alternatif, sürekli gelişen net bir sanayi şehridir. İhracatımızın yüzde 74’ünü sanayi sektörü, yüzde 24’ünü tarım sektörü, yüzde 2’sini de madencilik sektörü oluşturuyor.

İhracatta ilk iki sırada makine ve aksamları ile otomotiv endüstrisi geliyor. Bu iki sektörümüz Konya ihracatının yüzde 45’ini gerçekleştiriyor. Ayrıca Konya Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında ilk 5’te yer alıyor. Bunun yanı sıra Makine İmalat Sanayi, Otomotiv Endüstrisi, Gıda, Döküm, Ayakkabı, Savunma Sanayi, Araç Üstü Vinç gibi pek çok sektörde güçlü üretim potansiyelimiz var.

180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Konya’nın pazarı bütün dünya. İhracat yapmadığımız bir kıta yok. Ayrıca ihracatta bu yılın ilk üç çeyreğinde de Türkiye ortalamasından daha yüksek bir performans gösterdik. Konyalı ihracatçılar, şehrimizin ihracatını ilk çeyrekte yüzde 12.9, ikinci çeyrekte yüzde 9.3, üçüncü çeyrekte yüzde 27.5 artırarak ilk 9 ayda çok güçlü bir performans sergiledi.

Konya Organize Sanayi Bölgemiz sürekli olarak gelişiyor, genişliyor. 1976 yılında kurulan bölgemiz, bugüne kadar dört ayrı genişleme hamlesi yaptı, beşinci genişleme hamlesine hazırlanıyoruz. 5. genişleme alanımızda kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, kamulaştırma çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz bu alanı yatırıma açmak.

Bölgemizde şu anda 575 fabrika üretim yapıyor, 38 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ayrıca Konya OSB, 23 milyon metrekare büyüklükle Türkiye’nin 3. büyük OSB’si haline geldi.

Bölgemizin artan yatırım cazibesi uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekti ve Unilever, Algida yatırımının ardından Dilovası’ndaki tesislerini de kapasitesini iki katına çıkararak bölgemize taşıdı. Son 4 yılda bölgemize 350 milyon euroluk uluslararası yatırım kazandırdık. Ayrıca bölgemizin sanayi alt yapısını geliştirmek için sürekli olarak yatırım yapıyoruz. 480 kilometre fiber optik inşa ettik. Türkiye’nin en uzun fiber optik altyapısı Konya OSB’de. Bölgemize 4.5 MW’lık üç ayrı Güneş Enerjisi Santrali kazandırdık. 6 MW’lık Doğalgaz Çevrim Santrali kazandırdık.

Organize sanayi bölgeleri şehirler için neden önemli?

Bu soruya OSBÜK Başkanlığı görevimle cevap verecek olursam; organize sanayi bölgeleri Türkiye’nin en başarılı olduğu üretim rejimidir. Türkiye OSB’lerle 1961 yılında Bursa’da ilk OSB’nin kurulmasıyla tanıştı. Yani 56 yıllık bir OSB serüvenimiz var. OSB’lerimiz bu 56 yılda, dünyaya örnek olacak başarılara imza attı. Şu anda ülkemizin en başarılı üretim rejimi haline gelen OSB’lerimiz dünyada örnek üretim üsleri olarak gösteriliyor.

Ülkemizin dört bir yanına yayılan organize sanayi bölgelerimizin her biri kendi bölgelerinde kaldıraç etkisi gösteren üretim merkezleri haline geldi. Şu anda 80 şehrimizde 317 organize sanayi bölgesi var. Bunlardan 225’i işletme aşamasında, yani üretimde. 317 organize sanayi bölgemizin 246’sı karma OSB, 45’i ihtisas OSB, 13’ü tarıma dayalı ihtisas OSB, 11’i Islah OSB’dir. İki organize sanayi bölgemiz de özel OSB statüsündedir. Ayrıca üretimde olan 225 OSB’mizde 51 binin üzerinde fabrika üretim yapıyor, 1 milyon 738 bin 137 kişiye istihdam sağlıyor.

Sanayi üretiminin dünya için ne kadar önemli olduğunu son yaşadığımız küresel krizde ve sonrasında yaşadığımız süreçte hepimiz gördük. Sanayisi güçlü olan ülkeler krizi olabildiğince az hasarla atlatırken, sanayi üretimi zayıf olanlar adeta savruldu. Tabloya bu ölçekte baktığımızda, sanayi üretiminin merkez üssü olan organize sanayi bölgelerimizin Türkiye’nin bugünü ve geleceği için ne kadar kritik bir görev üstlendiğini daha iyi görebiliriz. İşte hükümetimiz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu noktadan hareketle OSB camiası için çok önemli düzenlemeleri hızla hayata geçiriyor. Bunlardan en önemlisi 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi. Üretim Reform Paketi ile birlikte OSB’lerimiz ve yatırımcılarımız TRT payı, emlak vergisi, hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu, arsa tahsislerinden alınan damga vergisi gibi pek çok yükten kurtuldu. Bu paketle, OSB camiasının çatı kuruluşu olan OSBÜK, özel hukuk tüzel kişiliği kazanarak, camiayı daha güçlü bir şekilde temsil edecek bir statüye kavuştu. OSBÜK olarak Üretim Reform Paketi’nin hazırlanmasında sürecin en başından sonuna kadar katkıda bulunduk. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza OSB camiası adına teşekkür ediyorum. Her zaman iş dünyamızın, OSB camiamızın yanında durarak, bizlere, üretim camiasına güç verdiler. İnşallah Türkiye yeni başarı hikayelerini OSB’lerle yazacak.

Yerli otomobil hedefinde iller yarış halinde. Konya’nın iddiası var mı?

Her şeyden önce Türkiye’nin kendi otomobilini yapma konusunda ortaya koyduğu irade hepimiz için memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde titizlikle durduğu bu konuda Konya olarak her türlü desteği vermeye hazırız Konya olarak bu yatırıma talibiz, bu yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırız. Yapılan tüm çalışmalar Konya’nın bu yatırım için doğru adres olduğunu gösteriyor. Bu konuda uluslararası, bağımsız bir kuruluşa Konya’da Yerli Otomobil Üretilebilirlik Fizibilite Raporu hazırlattık. Raporda dünyadaki ve Türkiye’deki otomotiv sektörünün yanı sıra, Konya otomotiv sektörü ve sanayisiyle ilgili bilgiler de var. Son derece kapsamlı bu raporda, ülkemizde üretilecek otomobilin segmentinden pazarlama stratejisine değin geniş bir perspektif çizildi. Ayrıca yatırım için Konya’mızdaki yer önerilerimiz de bulunuyor. Yerli otomobil yatırımının Konya’ya yapılması halinde yatırımcıya iki bölgede beş farklı yer önerisi sunacağız ancak yatırımcının farklı bir alanı istemesi halinde bu konuya da çözüm üretmeye hazırız.

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)