TÜRKİYE FİGÜRAN OLMAKTAN ÇIKTI

Türkiye, dış politikada attığı adımlarla adından sık sık bahsettirir oldu. Yurtdışında bulunan STK’lardan COJEP Başkanı Ali Gedikoğlu, UETD Alsace Bölge Başkanı İrfan Duman, MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı ve MÜSİAD Brüksel Başkanı Hayri Apaydın ile Türkiye’nin dış politikasını konuştuk. Başkanların ortak fikri, Türkiye’nin izlediği dış politika ile Avrupalı Türkler artık daha özgüvenli, daha gururlu oldukları.
Posted on Mayıs 18, 2018, 3:22 pm
FavoriteLoadingBeğen 18 mins

ALİ GEDİKOĞLU
COJEP Başkanı
Eskiden Batılılar Türkiye’nin ne düşündüğünden daha ziyade, ‘Biz ne düşünüyoruz’ derken; şimdi Türkiye’nin aldığı inisiyatifler Batı tarafından dikkatle izleniyor.”

Adalet İçin Barış ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, 1983 yılında Fransa’ya yerleştiğini ve 1985 yılından beri derneksel faaliyetlerin içinde yer aldığını belirterek, “35 yıla yakın Avrupa hayatında Türkiye’deki siyasal iktidarların birçok dış politikasını burada hem gözlemleyerek hem de pratikte yaşayarak gördük” diyor.

Gedikoğlu, Avrupa’da yaşadığı süreci şöyle dile getiriyor: “Türkiye’de 28 Şubat’a kadar Avrupa’da yaşayan Türkler olarak Türkiye’ye döneceğimizi umut ediyorduk. Ona göre kendimizi planlamıştık. Fakat 28 Şubat süreci yaşanınca ve bin yıl sürecek söylentileri olunca, biz dedik ki: ‘Herhalde Avrupa’da kalıcıyız.’ Türkiye’nin siyasetiyle daha yoğun ilgilenmektense hem orayla ilgilenelim ama en az orayla ilgilendiğimiz kadar Fransa’daki, Avrupa’daki kendi geleceğimizle ilgili de çalışmalar yapalım. O süreçten sonra müstakil olarak COJEP dediğimiz Adalet İçin Barış ve Eşitlik Konseyi’ni kurduk. Dolayısıyla o günden bugüne kadar da ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi konularında, Türklerin, Müslümanların, genel olarak da göçmenlerin siyasal konularında çalışmalar yürütüyoruz.”

Şahsiyetli dış politika

Türkiye’nin mevcut politikası hakkında görüşlerini paylaşan Gedikoğlu, “Son 15 yıldır şahsiyetli dış politikanın izlerini görüyoruz. Avrupa’da yaşayan Türkler olarak, Müslümanlar olarak Türkiye’nin duruşu, siyaset yapma biçimi, dünyadaki siyasi olaylar karşısındaki pozisyonu, duruşu bizi hem umutlandırıyor hem de onurlandırıyor. Sadece aslında bizi değil; Avrupa’daki, Fransa’daki diğer Müslüman topluluklar için de bu dış politika bir umut olmaya doğru gidiyor.

Türkiye’nin son dönemde Kudüs’le ilgili aldığı inisiyatif, ortaya koyduğu tavır, Batı ülkelerinin liderlerini de etkileyen performansı, Müslümanlar içinde olağanüstü bir ilgi uyandırdı” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’nin daha önce Davos’ta koyduğu tavrın da aynı şekilde olduğunu söyleyen Gedikoğlu, “Tabii sadece Türkiye’nin siyasi tavırlarından bahsetmek hata olur. Dış politika yapabilmeniz için iç siyasetinizde bütünlük gerekiyor. Yani kendi halkınıza asgari ekonomik bir refah ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye’nin ekonomik olarak kendi içindeki siyasi birliği de sadece Türker değil, diğer milletler tarafından dikkatle izleniyor” diyor.

Gedikoğlu konuşmasına şöyle devam ediyor: “Küçük bir anekdot geçeyim, Sayın Bekir Bozdağ, COJEP’i ziyaret etmişti. Onu sadece COJEP’in dernek yöneticileri, idarecileriyle değil, Arap topluluklarından temsilcilerle de buluşturduk. Aynı zamanda Fransız siyasetçilerle de buluşturduk.

Bir Fransız milletvekili bizim bakanımıza, ‘Türkiye’den Avrupa Birliği nasıl görünüyor’ diye sordu. Bu, aslında Avrupa’da yaşayan Türkler için de, Türkiye’de yaşayan Türkler için de bir devrim. Çünkü eskiden Batılılar, Türkiye’nin ne düşündüğünden daha ziyade, ‘Biz ne düşünüyoruz’ derken; şimdi Türkiye’nin bu aldığı inisiyatifler Batı tarafından dikkatle izleniyor. Fransızlarla beraber olduğumuz ortamlarda, Türkiye’nin Kudüs politikası tartışılıyor, Türkiye’nin Avrupalı Türkler politikası da, Türkiye’nin Afrin Operasyonu da tartışılıyor. Türkiye, Amerika’nın ya da Avrupa Birliği’nin veya Rusya’nın inisiyatifiyle geliştirilen ve onlara tabi olan politikadan çıkıp daha özgün bir politika izliyor.”

İRFAN DUMAN
UETD Alsace Bölge Başkanı
Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda, bağımsız, çok yönlü, bölgemizdeki kriz anlarında çözüm üretme kabiliyetine sahip, dinamik bir dış politika uygulamaktadır.

Avrupalı Türkler birlik sağlamalı

Gedikoğlu, Türkiye’nin dış politikası sayesinde Avrupalı Türklerin daha gururlu olduklarını ifade ederek, “Bu politika ile Avrupalı Türklerin başı artık dik. Burada yaşayan Türk çocukları, gençleri, kadınları, kızları düne göre daha özgür, daha onurlu, daha güvenli ve en önemlisi çok daha özgüvenli” diyor.

Avrupalıların Türkiye’nin son dönemde izlediği politikadan rahatsızlık duyduklarını da ifade eden Gedikoğlu, “Referandumda Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın başka ülkelerde konuşturulmamasının arka planında Türkiye’nin Avrupalı Türkler üzerinde her geçen gün ağırlığının artması var. Batılı devletler yıllar geçtikçe, ‘Avrupalı Türkler, Avrupa’ya entegre olacaklar, Türkiye ile bağları zayıflayacak’ diye beklerken; Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak ağırlığının artması, Avrupalı Türklerde hem özgüven yükseltiyor hem de Türkiye’yi daha yakından izlemeye başlamaları Avrupa devletlerini rahatsız ediyor” diye konuşuyor.

COJEP olarak çalışmalarından da bahseden Gedikoğlu, “Fransa’nın 50’ye yakın şehrinde her yıl sinema festivalimiz oluyor. Üç gün sürüyor. Üç gün boyunca Türkiye’den Fransa’ya filmler getirip altyazılı olarak gösteriyoruz. Konserler, paneller düzenliyoruz. Ama Avrupa’nın Türkiye ile ilgili, Türklerle, Müslümanlarla ilgili kemikleşmiş çok güçlü bir önyargısı var. Bu sergilerle, konserlerle değiştirilemeyecek kadar güçlü, köklü, bilinçli ve şuurlu bir önyargı” ifadelerini kullanıyor.

Gedikoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye ekonomik ve siyasi olarak güçlenmeden, kendi iç siyasi ve ekonomik bütünlüğünü sağlamadan, Avrupa’daki vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki statülerine, pozisyonlarına katkı sunmadan, Avrupalıların kanaatini değiştiremeyiz. O halde Türkiye, Türkiye’de güçlü olmalı; Avrupalı Türkler de Avrupa’da güçlü olmalı. Avrupa’daki Türkler henüz göçmenlik psikolojisini yarım asır geçmesine rağmen üzerinden atamadı. Türkler ve diğer Müslüman gruplar, siyasi birliğini kurabilmiş olsaydı; Fransa’da, Almanya’da, Hollanda’da bir güç sahibi olacaklardı. Bulundukları ülkenin kültürünü, eğitimini, politikasını etkilemeye başlayacaklardı. Ne yazık ki başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde henüz Müslümanlar, göçmen toplulukları bir siyasi birliğe, bir siyasi şuura, siyasi bir güce sahip olmadıkları için, politikalarını etkileme gücüne de sahip değiller.”

UETD Alsace Bölge Başkanı İrfan Duman da Türkiye’nin dış politikasını değerlendirirken, dinamik bir dış politika yorumunu yaparak, “Önceliklerin hızla değiştiği, küreselleşen dünya sistemine uyum sağlayan, gerçekçi, kendi çıkarları doğrultusunda, bağımsız, çok yönlü, bölgemizdeki kriz anlarında çözüm üretme kabiliyetine sahip, dinamik bir dış politika uygulanmaktadır” diyor.

ALMANYA’NIN HAMBURG KENTİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı daha fazla

Avrupa’da 5 milyon Türk vatandaşı olduğunu belirten Duman, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini şöyle değerlendirdi: “Bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz yarım asırdan daha fazla bir zamana dayanmakta. Türkiye ayrıca AB’nin temelini oluşturan Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin oluşturduğu insan hakları, demokrasi, eşitlik ilkesi gibi değerlere ve kurumlara ihtiyacı var. Avrupa’nın da terör, güvenlik, mülteci krizi, enerji, ekonomi gibi pragmatik çıkarları söz konusu. Dolayısıyla Avrupa, dış politikada söz sahibi olmak istiyorsa, geçmişten daha fazla Türkiye’ye ihtiyacı var.” Yurtdışında yaşayan Türklerin artık daha farklı iş kollarında çalıştıklarını belirten Duman, bunun dış politikaya yansımasının da olumlu olduğuna dikkat çekiyor. Duman “Yurtdışında yaşayan Türk nüfus yapısına baktığımızda, basit işgücünün yanında, farklı alanlarda çeşitlilik gösteren bir potansiyelimizin varlığı mevcut.

İş insanları, mühendisler, akademisyenler, politikacıların varlığından dolayı, tam anlamıyla bir ‘Türk diasporası’ndan söz etmek mümkün. Dolayısıyla dış politikamızı, bu gücümüzü göz önünde bulundurarak oluşturmalıyız” diye konuşuyor.

Yurtdışındaki çalışmalarından da bahseden Duman şunları anlatıyor: “Basın bildirileri, seminer, panel, sergi, düşünce kuruluşlarına ve basın mensuplarına brifing, Türkiye ile ilgili yanlış algı ve anlayışı gidermeye yönelik imza kampanyaları ve mektup gönderme, çeşitli siyasiler, STK yetkilileri ve gazeteciler için Türkiye’ye seyahat organizasyonları yapıyoruz. Bireysel olarak da çevremize, komşularımıza, iş arkadaşlarımıza çeşitli ortamlarda, doğru bilgileri aktarma vasıtasıyla katkı sağlıyoruz.”

HAYRİ APAYDIN
MUSİAD Brüksel Şube Başkanı
Türkiye’nin bölgede tarih boyunca dominant bir etkisi olması, günümüz dış politikasını belirlemede etkin bir rol oynamakta.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Brüksel Şube Başkanı Hayri Apaydın da Türkiye’nin mevcut dış politikasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye’nin jeopolitik konumu ve bölgenin, yabancı ülkelerin iştahını kabartması, Türkiye’nin dış politikada çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmasına sebep oluyor.

Türkiye’nin bölgede tarih boyunca dominant bir etkisi olması günümüz dış politikasını belirlemede etkin bir rol oynamakta. Ülkemiz sınırları içinde barışın ve refahın devamı, sınırlarımızdaki güvenle eşdeğer. Bu minvalde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı yerinde ve isabetli bir karar.”

“Türkiye, dış politika sahnesinde bir figüran olmaktan çok senaryoyu yazar hale geldi” diyen Apaydın konuşmasına, “Türkiye’nin bu hale gelmesi bazı egemen güçleri rahatsız etti. Önümüzdeki günler, Türkiye’nin bu yeni rolünün teyidi açısından önemli. Artık maskelerin düştüğü ve müttefiklerimizin gerçek yüzlerinin ifşa olduğu tarihi anları yaşıyoruz. Özellikle Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek devam ediyor.

Türkiye’nin dış politikasını Latin bir atasözü ile anlatan Apaydın, “Si vis pacem ara bellum. Bu şu demek: ‘Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan.”

Türkiye’nin izlediği dış politikanın vatandaşlara yansımasına da değinen Apaydın, “Yıllar boyunca yurtdışındakiler Ankara tarafından unutulmuş, sadece döviz getiren bir kitle olarak görülüyordu. Son yıllarda ülkemizin yurtdışı Türk vatandaşlarına bakışının değişmesi, özellikle Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın özgüvenini tekrar kazanması ve de Türkiye’ye karşı aidiyet duygularının oluşmasını sağladı” diyor.

Ticari diplomasiye önem veriyoruz

Yurtdışındaki çalışmaları konusunda da bilgi veren Apaydın, “Bulunduğumuz ülkelerde müthiş bir dezenformasyon uygulanıyor. Türk STK’lar olarak siyasilerle ve diğer yerli STK’larla panel ve toplantılar yapıp daha objektif açıdan olayları incelemeye ve yorumlamaya çalışıyoruz.

MUSİAD Belçika olarak ise ticari diplomasiyi öne çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye ile ilgili yanlış algıyı ortadan kaldırmak için Belçikalı işadamlarını Türkiye’de B2B görüşmelerine davet ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.

HAKAN KALAYCI
MÜSİAD Paris Başkanı
Güçlü duran bir Türkiye, yaşadıkları bölgelerde güçlü duran yurttaşlar anlamı taşımaktadır

MÜSİAD Paris Başkanı Hakan Kalaycı da Türkiye politikasının konjonktürel olarak çok değişkenlik gösterdiğini, süreç içerisinde kendisini sürekli yenilemek zorunda kaldığını ifade ederek, “Son dönemlerde bölge tamamıyla satranç tahtasına döndü.

Bölge ülkeleri de birer obje oldu. Ülkemiz vezir gibi bir pozisyon aldı. Bu da dış politikada etkinliğimizin artığının en önemli göstergesi. Gelinen noktada gerek bölge gerekse oyun kurucu ülkelerin varlığımızı dikkate alarak, işbirliği ya da ortak hareket alanları aramaları ülkemizin başarılı bir dış politika yürüttüğünün başka bir göstergesidir” diyor.

Kalaycı sözlerine şöyle devam ediyor: “Avrupa’da yaşayan Türkler olarak diyebilirim ki ülkemizin yürüttüğü dış politikaların izdüşümleri bizleri doğrudan, en azından çevresel anlamda etkilemektedir.

Şöyle ki yaşadığımız bölgelerde elbette birçok yabancı dostlarımız var ve bunlarla doğrudan temas halindeyiz, dolayısıyla Suriye’de yaşanan olaylardan tutun da İsrail’le olan gerilimler bile gündelik hayatımızın konuları arasında yer almakta. Güçlü duran bir Türkiye, yaşadıkları bölgelerde güçlü duran yurttaşlar anlamı taşımaktadır.”

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)