SAADET PARTİSİ CUMHURBAŞKANI ADAYI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Seçime Millet İttifakı çatısı altında girecek olan Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi, seçim beyannamesini ‘Türkiye Vizyonu’ başlığı altında açıkladı. Beyannamesinde mevcut haliyle Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin fayda getirmeyeceğini savunan Saadet Partisi, “Yeni bir referandumla mevcut durum değiştirilmeli” diyor. Kuvvetler ayrımının tesis edilmesi gerektiği belirtilen beyannamede, OHAL’in kaldırılacağına da vurgu yapılıyor. Parti, güçlü iç ve dış denetim mekanizmalarının kurulacağını da belirtiyor.

Saadet Partisi, Kürt meselesi hakkında ise beyannamesinde, “Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu ve aynı vatanın evlatları” ifadelerini kullanıyor. Beyannamede bu konuya ilişkin “Hak, adalet, ahlak, ekonomi, eğitim, güvenlik gibi alanlardaki eksiklikler bütün olarak ele alınacak. Sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda sorunlar reformlarla çözülecek” ifadeleri dikkat çekiyor. Seçim beyannamesinde ‘şeffaflık ve hesap verilebilirliğe’ vurgu yapan Saadet Partisi, “Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme olmayacak” ifadelerini kullanıyor.

EKONOMİ

Saadet Partisi’nin beyannamesinde yer alan ekonomi alanındaki görüşü de üreten ve bölüşen bir ekonomik sistemin tahsis edileceği yönünde. Tüketime ve gösterişe ayrılan kamu kaynaklarının üretime ve istihdama tahsis edileceği belirtilen beyannamede, vergi yükünün hafifletileceği ve vergide adaletinin sağlanacağı ifade ediliyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olacağı, vergiden muaf tutulacağı ve yine söz konusu asgari ücretin her yıl reel olarak yüzde 7-10 oranında artırılacağı da beyannamede öne çıkan maddeler arasında. Parti, emekli maaşları için de asgari ücret gibi yoksulluk sınırının altında kalmayacağını vaat ediyor ve ekliyor: “Emeklilerimizin maaşlarına her yıl, refah payı adı altında o yılın büyüme oranı kadar zam yapılarak, ekonomik büyümeden kendilerine bir pay sağlanacaktır.” Saadet Partisi, akaryakıttan alınan verginin de azaltılacağını ifade ediyor.

YARGI

Yargıda bir dizi vaatleri bulunan Saadet Parti, savunma hakkının güçlendirileceğini belirtiyor. Savcılar ve avukatların konumlarının denk hale getirileceği de seçim beyannamesinde yer alan bir diğer vaat. Avukatların delillere ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılacağı ifade edilen beyannamede, yargıya ayrılan bütçe payının da artırılacağı ve kadro sorunlarının çözüleceği söyleniyor. İstinaf mahkemelerinin etkili bir şekilde çalışmasının sağlanacağı ve insan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri’nin kurulacağı da Saadet Partisi’nin beyannamesinde öne çıkan başlıklar arasında.

DIŞ POLİTİKA

Beyannamede, dış politika alanında Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinde barışın esas alınacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin yeniden ele alınacağı ifade edilen beyannamede, “D-8 etkin hale getirilecek. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda Türkiye’nin etkinliği artırılacak. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecek” deniyor.

EĞİTİM

Saadet Partisi’nin eğitim alanındaki vaatleri de eğitim kalitesinin artırılması yönünde. Yarış atı maratonu mantığına dayanan sınav sisteminin değiştirileceği ifade edilen beyannamede, sınavların niteliğinin artırılacağı ve süresinin de kısaltılacağı söyleniyor. Müfre data ve öğretmen kalitesine önem verileceği belirtilen beyannamede, değerlerin öne çıkarıldığı bir eğitim sisteminin kurulacağına dikkat çekiliyor. YÖK’ün kaldırılacağı belirtilen seçim beyannamesinde, Üniversitelerarası Kurul’un yeniden yapılandırılacağına ve rektör seçimlerinin yeniden belirleneceğine vurgu yapılıyor. Saadet Partisi, eğitim alanında siyasi tutumundan dolayı kimsenin işinden olmayacağını da beyannamesinde ayrıca belirtiyor.

SAĞLIK

Saadet Partisi, sağlık alanında asıl olanın halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurguluyor. Hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir sistem kuracaklarının belirtildiği beyannamede, “Herkes ek ödemeler olmadan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak” deniyor.

KADIN

Saadet Partisi, kadına yönelik şiddete ilişkin de beyannamesinde şu ifadelere yer veriyor: “Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddetin ve ayrımcılığın karşısında duracak bu konuda da asla taviz vermeyeceğiz. Şiddet mağdurlarının, mağduriyetlerini gidermek adına uygulamada mevcut olan her türlü gerekli düzenlemeleri kadınların katılımı ile mutlaka süratle yerine getireceğiz. Çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı sözel, psikolojik taciz, mobbing ile etkin şekilde mücadele edeceğiz.” Çalışan kadınlara da destek verileceği belirtilen beyannamede, “Doğum yapan anneler istedikleri takdirde gereği kadar belki 2-3 yıla kadar doğum izni alabileceklerdir” deniyor.

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)