İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI MERAL AKŞENER

Parlamenter sisteme yeniden dönüleceği vaadinde bulunan İYİ Parti, beyannamesinde “Cumhurbaşkanlığı’nın devletin başı olma vasfı korunacak ancak yürütmenin başı niteliği kaldırılacak. İdareye ilişkin bir kısım görevler hükumete bırakılacak. Cumhurbaşkanlığı, bakanlık ve kamu idarelerinin koordinasyon ile denetiminden sorumlu olacak. Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya’ya taşınacak” ifadelerini kullanıyor.

Beyannamesinde seçim barajına ilişkin vaadi de yer alan İYİ Parti, “Seçim kanunlarını evrensel ölçülerde düzenleyip seçim barajını yüzde 5’e indireceğiz” diyor. İYİ Parti, yurt dışındaki Türk vatandaşları için de seçmen bölgelerinin oluşturulacağını belirtiyor.

İYİ Parti, Kürt meselesi hakkında da “Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için terör bitirilecek” diyor. Parti beyannamesinde bu konuya ilişkin şunlar yer alıyor: “Bölgeye yönelik hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler içeren bir yol haritası hazırlanacak. Olağanüstü sosyal ve siyasal koşullar ortadan kaldırılacak. Demokratikleşme hızlandırılacak. Yatırım, üretim ve istihdam imkânları artırılacak. Bölge illeri cazibe merkezi haline getirilecek.”

YARGI

OHAL’in kaldırılacağı ve olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son verileceği belirtilen beyannamede, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılacağı kaydediliyor. İYİ Parti’nin yargı alanında yer alan vaatleri ise şöyle: “Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun yapısı yeniden düzenlenecek.

Sulh ceza mahkemeleri kaldırılacak. Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza sistemine geri dönülecek. Ceza ve tutukevleri ayrılacak, çocuk ıslahevlerinin yerine rehabilitasyon merkezleri kurulacak. Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olması sağlanacak. Hukuk devleti yeniden tesis edilecek. YSK yenilenecek.”

Adil yargılama ilkesinin hayata geçirileceği belirtilen beyannamede, “Bizim anlayışımızda devletin dini adalettir. Baskıcı anlayışla, hakların gasp edildiği bir düzen utanç düzenidir. Yasa dışı usul ve yöntemlere yönelenlerin ağır cezalar almasını sağlayacağız” deniyor.

DIŞ POLİTİKA

İYİ Parti, dış politikada Türkiye’nin ‘yalnızlıktan’ kurtarılacağını ve ‘Ortadoğululaşma’ yanlışına son verileceğini belirtiyor. Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin hızlandırılacağı, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve resmi devlet yönetiminin tanınacağı, Avrasya’daki Türk dünyasının dış politikanın önemli boyutu olacağı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşların yeniden düzenleneceği beyannamede yer alan ifadeler arasında.

EKONOMİ

Ekonomi alanında orta vadede kişi başı gelirin 16 bin, GSYH’nin da 1.4 trilyon dolara çıkartılacağı belirtilen beyannamede öne çıkan başlıklar ise şöyle: “Üretim ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik büyüme ve kalkınma modeline geçilecek. Yapısal reform programı ilk 60 gün içinde açıklanacak ve uygulanacak. Varlık Fonu kaldırılacak. Torba Kanun uygulaması sona erdirilecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek. ÖTV düşürülecek, asgari ücretten vergi alınmayacak. Çiftçilere mazot yüzde 50 indirimli verilecek. Turizmde dünyada ilk beş ülkeden biri olunacak, yıllık gelir 45 milyar dolara yükseltilecek.”

EĞİTİM

İYİ Parti’nin eğitim alanında öne çıkan başlıklarından birisi de öğretmen niteliğini artırmak için Öğretmen Akademileri’nin kurulması. Yine beyannamede öğretmenlerin ek ders gösterge rakamlarının yeniden düzenleneceği, ücretlerin günün şartlarına uygun hale getirileceği belirtiliyor. İYİ Parti, atanamayan öğretmenlerin ise kadroya alınacağını vaat ediyor. PISA sıralamasında ilk 20’nin hedefleneceği ifadesi yer alan beyannamede, “Okul öncesi ve temel eğitim zorunlu ve 13 yıl olacak olacak. 1+5+3+4 sistemi uygulanacak. Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği için ‘Kreş Ekosistemi Modeli’ geliştirilecek. YÖK kaldırılacak, üniversitelerin bölünmesine izin verilmeyecek, bölünenler yeniden birleştirilecek. Öğrenim kredisi borcu olanların faizleri affedilecek” deniyor.

SAĞLIK

İYİ Parti, kapsamlı bir sağlık reformunun geliştirileceğini belirtiyor. Sağlıkta KDV’nin yüzde 5’in altına düşürüleceği söylenen beyannamede “Mecburi hizmet kaldırılarak, özendirici sistem getirilecek ve performans sistemi sonlandırılacak. Aile Sağlık Merkezleri güçlendirilecek. TUS yeniden düzenlenecek. Emeklilerden muayene ve katkı payı alınmayacak. Şehir hastaneleri bölge ihtisas hastanelerine dönüştürülecek” deniyor.

YEREL YÖNETİMLER

İYİ Parti, yerel belediyelere merkezi yönetimin müdahalesini de sınırlandıracağını duyuruyor beyannamesinde. İlgili kısımda “Muhtarlarımız başımızın tacıdır. Muhtarlarımızın, belediyelerin yönetim mekanizmalarına aktif şekilde katılımından yanayız. Muhtarlarımıza, mahallelerin acil ihtiyaçları için belediye bütçelerinden ‘ödenek’ tahsis edeceğiz” ifadeleri yer alıyor.

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)