HDP CUMHURBAŞKANI ADAYI SELAHATTİN DEMİRTAŞ

HDP seçime muhalefetin ‘Millet İttifakı’ bloku dışında tek başına girecek. HDP’nin öne çıkan vaadi, diğer muhalefet partilerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yerine parlamenter sistemin yeniden devreye alınacak olması. Bu konuda HDP, kapsayışı bir parlamenter sistemin oluşturulacağını belirtiyor. Beyannamede bu konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanı’na devredilecek yasa yapma, denetleme ve bütçe yetkileri en kısa sürede parlamentoya verilecek. İki yıl içerisinde özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrılığının merkezde olduğu, eşit vatandaşlık ilkesine dayanan bir demokratik anayasa hazırlanacak” ifadeleri yer alıyor. HDP beyannamesinde, Kürt sorununun çözümü içinse “Çözüm, demokrasi sorununun çözümü ve ortak yaşam iradesinden geçiyor. Eşit yurttaşlık temelinde halkın farklılıklarıyla birlikte yaşayabileceği bir dönem başlayacak” deniyor.

DIŞ POLİTİKA

Dış politikada bütün dünyayla kavga politikasına son verileceği belirtilen beyannamede, “Ortadoğu’da Kürt düşmanı politikaya son verilecek” sözleri yer alıyor. Suriye’deki iç savaşa ilişkin savaşın sona erdirilmesi ve demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcanacağı kaydediliyor. “Filistin’in bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için destek vereceğiz” ifadelerinin yer aldığı beyannamede “Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargo kaldırılacak. AB’yle müzakere ve tam üyelik çalışmaları ilkeler çerçevesinde ele alınacak” sözleri dikkat çekiyor.

EKONOMİ

Ekonomi bildirgesini ayrıca açıklayan HDP, asgari ücret ile emekli maaşın en az 3 bin TL yapılacağını belirtiyor. Asgari ücretten vergi alınmayacağının da vurgulandığı beyannamede, “Cumhurbaşkanı dahil, kamuda en yüksek maaş asgari ücretin 3 katını geçemeyecek” ifadeleri yer alıyor. Adaletli ve etkin bir vergi sistemi için ‘Hakça Dağıtım Programı’nın uygulanacağı belirtilen beyannamede, “Yoksulluk sınırının altındaki kamu çalışanlarına bin TL, engellilere bin TL, emekli maaşı olmayan yaşlılara bin TL ve işsizlere aylık en az bin TL maaş” verileceğini vaat ediyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yüzde 90 azaltılacağı ifade edilen beyannamede, “Resmi haftalık çalışma saatleri 35’e indirilecek. Kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaları yasaklanacak” deniyor.

YARGI

HDP beyannamesinde yargıya ilişkin dikkat çeken ifadeler ise şöyle: “HSK’nın yapısı değiştirilecek ve Adalet Bakanı çıkarılacak. İddia ve savunma makamları eşitlenecek. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak ve bu teşkilat soruşturmada avukatlara da hizmet verecek. Aramalarda keyfi uygulamalara son verilecek. Herkesin anadilinde hizmet alması sağlanacak. Yasadışı telefon dinlemeleri delil olarak kabul edilmeyecek.”

OHAL’in kaldırılacağı belirtilen beyannamede, “Haksız ve hukuksuz ihraç edilenler işlerine dönecek. Kayyum atanan belediye eşbaşkanları görevlerine iade edilecek. Kapatılan muhalif medya ve STK’lar yeniden açılacak” deniyor. HDP beyannamesinde koruculuk sisteminin lağvedileceği ve bu konuda suça karışmış olanların yargılanmalarının sağlanacağı belirtiliyor. HDP, suça bulaşmamış olan korucuların ise toplum yararına programlar kapsamında istihdam edileceğini söylüyor. Beyannamesinde vicdan-i red hakkının sağlanacağını da ifade eden HDP, “Eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkını güvence altına alacağız” diyor. Nefret suçlarına ilişkin vaatlerin de yer aldığı beyannamede, “İnsanların nefret söylemiyle damgalanmasına, suç algısı ve düşmanlık yaratılmasına karşı duracağız ve nefret suçlarının cezalandırılması için çalışacağız” ifadeleri kullanılıyor. Beyannamede mülteci haklarına ilişkin de şu sözler yer alıyor: “Mülteci kamplarını ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar için her zaman denetime açık tutacağız. Mültecilere yönelik ırkçı, milliyetçi saldırılar ve nefret söylemi ile ilgili yasal düzenlemeleri yapacağız”.

EĞİTİM

Eğitimde 4+4+4 uygulamasına son verileceğini belirten HDP; bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, anadilinde eğitimi esas alan yeni bir eğitim müfredatı hazırlanacağını öne çıkarıyor. Zorunlu din dersinin kaldırılacağı ifade edilen beyannamede şu vaatler yer alıyor: “Velilerden para talep edilmeyecek, okullar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılacak, eğitim düzeyi aynı olacak. Anadilde eğitim hakkı anayasal güvence altına alınacak. Sınav odaklı yerine öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa gelişimini sağlayacak bir sistem getirilecek. 200 bin öğretmen ataması yapılacak. YÖK kaldırılacak, rektör ve dekanlar üniversite bileşenleri tarafından seçilecek.”

SAĞLIK

Sağlık alanında koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerin esas alınacağı belirtilen beyannamede, sağlığın toplumsallaşması için ‘Halk Sağlığı Birimleri’nin kurulacağı ifade ediliyor. Şehir hastaneleri modelinin kaldırılacağına ve kamuya devredileceğine dikkat çekilen beyannamede, “İlave ücret, prim, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeler kaldırılacak. Kolay erişilebilen, hizmetlerin etkin ve bütünlüklü sunulduğu bir hastane sistemi oluşturulacak. Piyasalaştırma ve özelleştirme uygulamaları sonlandırılacak” deniyor.

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)