BÜYÜK TÜRKİYE GÜÇLÜ LİDER

Posted on Haziran 20, 2018, 9:03 am
FavoriteLoadingBeğen 9 mins

24 Haziran’daki seçimler için partilerin seçim beyannameleri hazır. AK Parti’nin beyannamesinde yeni sisteme geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in güçlerini artıracak hedefler öne çıkıyor. Ekonomi ve dış politikaya da geniş yer ayıran AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak adımlar atmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, İstanbul Yeni Havalimanı.

Temeli 7 Haziran 2014 tarihinde atıldı. Bu proje ile Türkiye’nin havacılık

tarihinde yeni bir sayfa açılacak.

Türkiye dünyanın transit merkezi olacak.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne uygun olarak güçlü Meclis, güçlü hükumet vurgusu yer alıyor. Beyannameye göre; yeni dönemde Meclis ve hükumetin kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları hedeflenecek. Bu da milli hedeflerin gerçekleşmesine hizmet edecek. Aynı zamanda Meclis ve hükumetin daha uyumlu bir biçimde çalışacağı belirtiliyor. Beyannamede öne çıkan bir diğer vurgu da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile yeni bir şahlanış döneminin başlayacağı yönünde.

AK Parti, yeni dönemde Meclis’in çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç tüzüğün yeni hükumet sistemine uygun bir biçimde çalışmasını sağlayacak düzenlemelere öncülük edecek. Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşacak. Bakanlıklar daha icracı ve fonksiyonel bir yapıya göre şekillendirilecek, milletvekili olmayan bakanlar seçim bölgesinden çok kendi asli işlerine yoğunlaşacak.

KANAL İSTANBUL

AK Parti’nin seçim beyannamesinde öne çıkan bir diğer başlık ise belediyelerin icrai gücünün artırılacak olması. Bu amaçla yerel
yönetimlere yeni yetki ve görevler verilmesi öngörülüyor. Beyannamede. “Merkezin görev alanında olan bazı işler, yerel yönetimlere devredilecektir. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecektir. Belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacaktır” ifadelerine yer veriliyor.

EKONOMİ

AK Parti, ekonomide ise Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı hedefliyor. Beyannamede, “Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetleri daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştırılacak. İnsanı, bilgiyi ve mali kaynakları daha etkin yönetebilen, hızlı düzenleme kabiliyetine sahip, hızlı karar alabilen ve çözüm üreten bir yönetim mekanizması oluşturulacak” ifadeleri yer alıyor.

Beyannameye göre, enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılacak. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek. Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.
Beyannameye göre, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek ‘milli teknoloji hamlesi’ başlatılacak.

‘Patent Borsası’nın kurulma süreci tamamlanacak, sınai mülkiyet haklarının değerlemesini yapacak ve ticarileştirilmesine katkı sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Yine seçim beyannamesine göre işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. İstihdam oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 53’e, kadınların işgücüne katılma oranı da yüzde 41 düzeyine çıkarılacak.

DIŞ POLİTİKA

Beyannamede dış politikayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) reform ihtiyacı, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DAEŞ ile mücadele, Türk diasporası ile Avrupa’daki Müslümanların durumu öne çıkan konular arasında yer aldı.

Beyannamede FETÖ’nün elebaşlarının yargı önüne çıkarılmasına ve örgütün yurtdışı uzantılarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade ediliyor.

Filistin’e yönelik yardımlar her alanda sürdürülecek. Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik her türlü gayri hukuki ve BM kararları hilafına girişime tavizsiz olarak karşı durulacak. Suriye konusunda ise komşuluk ilişkileri ve işbirliği yeniden tesis etmek ve Suriye halkıyla tarihî, kültürel ve beşeri bağları temelinde ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak hedefleniyor.

EĞİTİM

Eğitimde ise AK Parti, kalite seferberliği başlatıyor. Buna göre, ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ çıkarılacak. ‘Profesyonel Okul Yöneticiliği’ uygulaması başlatılacak. İlkokula başlamadan önce her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alması sağlanacak. Yabancı dil öğrenimi daha etkin hale getirilecek.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında temel beceriler ölçülecek. Beyannamede yer alan bir diğer vurgu ise tersine beyin göçünün sağlanması. Bu kapsamdaki hedef ise Türkiye’nin dünyanın her yerinden parlak zihinleri çekebilmesi için cazibe merkezi haline getirileceği ifade ediliyor. Yabancı öğrencilerin ülkede düzenli kalışlarının kolaylaştırılması için de yeni düzenlemeler getirilecek.

ENERJİ

AK Parti beyannamesinde yeni dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik vererek enerjide kaynak çeşitlendirilmesinin sağlanacağı belirtiliyor. Buna göre yenilenebilir enerji alanında teknoloji transferi sağlayarak yeni ve yerli teknoloji kullanımı artırılacak. Yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin artırılması ile birlikte en az 5 bin megavat ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edilecek. Bor madenini kullanım alanının da genişletilmesi sağlanacak.

TURİZM

AK Parti, yeni dönemde turizm alanında altı tematik turizm koridorunun oluşturulmasını sağlayacak. AK Parti’nin seçim beyannamesine göre turizmde kış, inanç, İpek Yolu, zeytin, Batı Karadeniz kıyı ve yayla olmak üzere altı tematik turizm koridoru oluşturulacak. Başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısı artırılacak.

Frigya, Kapadokya, Hitit, Troya, Aphrodisias, Söğüt, Göller Bölgesi ve GAP başta olmak üzere kültür, termal ve doğa temalı turizm gelişim bölgeleri oluşturulacak.

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)