Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kamuoyuna açıkladığı kapsamlı eğitim reformunda, Atatürkçülüğün, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i güçlendirmekten geçtiğinin altını çizerek Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni müfredatta bu perspektifle yer aldığını ifade etti.

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi konularına ilişkin detayları paylaşan Yılmaz, bu derste Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı’na kadar süren eğitim ve askerlik hayatının, içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısıyla ilişkilenmesinin, öğretmenlerinin kişiliğinin oluşumuna etkilerinin, Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirlerindeki siyasi ve sosyal ortamın ve okuduğu kitapların yer aldığını belirtti. Eğitim reformu, sınav sisteminden ders müfredatına, puan sisteminden, öğretmenlerin durumuna pek çok yeni düzenleme getiriyor. Bakan Yılmaz, A’dan Z’ye eğitim reformunu anlattı:

Değerler ve değer eğitimi ana odak

Yenilenen müfredatta değerler ve değer eğitimi ana odağı oluşturuyor. Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerler müfredata eklendi. Programların tamamında 10 kök değer ve 9 temel yeterlilik ve beceri yer alıyor.

 Müfredatta Atatürk

Milli Mücadele’nin önderi ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine, Milli Mücadele’nin millete açtığı ufkun getirdiği fikrî gelişimin gereklerine öğretim programlarında açıkça yer verdik. Milli Mücadele’nin ve tam bağımsızlığın önemini programlarda her fırsatta vurguladık.

Yenileme çalışması tamamlanan öğretim programlarının temelinde bilimsellik, çağdaşlık, akılcılık, ilericilik, millilik nitelikleri vardır.

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren temel eksen olarak kabul edilen bu temel, bizim eğitim anlayışımızın da temelidir.

Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşunda eğitim konusunda gösterdiği amaçlar, eğitim bilimlerinin ve derslerinin içinde yer aldığı ilgili bilim alanlarında dikkate alınarak ifade edilmiştir.

TEOG’da açık uçlu soru dönemi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında yapılacak sınavlarda açık uçlu sorularla ilgili şunları söyledi: “Bundan sonra yapılacak ilk TEOG’dan başlamak üzere 6 ve 8’inci sınıflar arasında açık uçlu soruyu öğrencilerimize sormayı öngörüyoruz. Bu soruların net bir şekilde ölçülebilir olmasına önem veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tartışmaya gerek kalmadan, kişisel yorumu içermeyecek ama verilen bilgileri analiz ederek soruları cevaplayabilecekleri açık uçlu soruların sorulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimin kalitesinin artırılmasını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda açık uçlu sorular, objektif, puanlanabilen sorulardan oluşacak.”

Yeni müfredatta cihat kavramı

Cihat ile ilgili kavram, Kur’an-ı Kerim’de yer alıyor. Dolayısıyla çerçevesini evlatlarımıza öğretmemiz lazım. Bunu yaparsak yanlış anlamaları da ortadan kaldıracağız. Dört başı mamur şekilde cihat kavramının evlatlarımıza verilmesi, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Cihadın gerçek anlamı ülkenizi sevmektir, vatanınızı sevmektir.

Kırmak, dökmek, savaşmak bunun içine girmez. Ama vatan koruması gerekiyorsa Mehmetçik, asker niye var? Niçin şehitlerimiz var? Dolayısıyla cihadın ne olup olmadığının öğretilmesi de bizim bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bundan rahatsız olmaya gerek yok.

Öğrencinin seviyesine uygun kuramlar

Her dersin kendi bilimsel gelişimi çerçevesinde öğrencilerin seviyelerine uygun kuramlara yer verildi. Evrim konusunun, tarafları ve karşıtları şeklinde ikiye bölünmüş bir tarafgirlikle, kör dövüşü içinde ve bilimsel zeminin dışında tartışıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Biyoloji dersinde doğa tarihi konusunu vermediğimiz için, ezberci bir eğitime saplanmamak için, kök hücre tedavisi, antibiyotik, gen teknolojisi gibi konular vesilesiyle evrim teorisinin biyoloji ve teknolojide gündelik hayatta uygulamaları verilmiştir. Bu noktada evrim teorisinin kavram setinde yer alan mutasyon, seçilim, adaptasyon var. Bunlar biyoloji programımızda yer almakta. Konunun felsefi boyutlarıyla ele alınıp kavranması için çatıyı felsefe dersinde kurmuş bulunmaktayız.

Felsefe derslerinde düzenleme

Yeni öğretim programları bağlamında getirdiğimiz 10’uncu sınıf felsefe dersinde, akıl yürütme, spekülasyon becerilerini gençlere kazandırmak amaçlanıyor.

Bu beceri kazandırıldıktan sonra 11’inci sınıf felsefe dersinde ontoloji konusu tarihi gelişim içinde verilecektir. Doğal olarak bu gelişimin duraklarından biri olan evrimin yanı sıra diğer ontolojik ve kozmolojik görüşler de verilecektir. Evrim konusunda bir seviyelendirme,  öğrenci gelişim düzeylerine uyumlandırma ve disiplinler arası bir yaklaşımı getirdik.

Fen dersleri yaşamla ilişki kuracak

Fen bilimleri dersinin eğlenceli bir şekilde ve yaşamla ilişki kurularak aktarılması hedeflendi. Fen ve mühendislik uygulamaları konu alanı altında, tüm sınıf düzeylerinin sonunda, uygulamalı bilim ünitesi kazanımları eklendi. Okul ortamında meydana getirilen uygulamaların sergilendiği bilim şenliği gibi uygulamaların yapılması hedeflendi. 4. sınıf düzeyinden itibaren tüm sınıf düzeylerinde yer alan sistemler ve sistemlerin sağlığı, güncellenen eğitim programında 6. sınıf düzeyine alındı. Biyoçeşitlilik konusu ve kazanımları 7. sınıftan 6. sınıfa; güneş, dünya ve ay ünitesi konu ve kazanımları ise 6. sınıftan 5. sınıfa alınarak, öğrencilerin mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirmek amacıyla bir dinamometre, bir teleskop modeli tasarlaması istendi. İnsan ve çevre ünite- si kazanımlarıyla kaynakları tasarruflu kullanması, geri dönüşümün önemini fark etmesi istendi.

“Eğitim-öğretim nesillerin
mimarlığıdır.”

Edebiyatta farklı eğilimler müfredatta

Türk dili ve edebiyatı dersinde destan, hikâye ve anılar türünde yazarlara yer verildi. Hikâyede 1940-1960 arası metinlerin farklı eğilimleri temsil eden hikâyelerden seçilmesi istendi.

Bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu, gerçekçi, milli ve dini duyarlılığı yansıtan modernist metinler seçildi. Öğrencilere Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Attilâ İlhan, Nâzım Hikmet, Erdem Beyazıt, İsmet Özel, Bekir Sıtkı Erdoğan, Sezai Karakoç, Âşık Veysel, Mahzuni Şerif gibi önemli şairlerin şiirlerinden örnekler verildi.

15 Temmuz yeni müfredatta

Güncellenen öğretim programları arasında yer alan 4, 5, 6 ve 7’nci sınıflarda okutulan sosyal bilgiler dersi öğretim programında ‘toplumsal hayatımızda demokrasi’ kazanımının işlenmesi sırasında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü ele alınacak. Türkçe dersleri ile Anadolu imam hatip lisesi meslek derslerinde de 15 Temmuz yer alacak.

Ayrıca ortaöğretimde çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinde, 1990 sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeler bulunuyor. Burada da FETÖ, Paralel Devlet Yapılanması’nın amaçları anlatılacak.

 Yabancı dil eğitimine yeni düzen

Ortaokul 5’inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim hedefi için yeni uygulama pilot illerden başlayacak. Sonuca göre yabancı dil eğitimi Türkiye’nin tamamında gerçekleşecek. Şu anda atanmak üzere bekleyen İngilizce öğretmenlerinin hepsini alsak bile ihtiyacımızı karşılamıyor.

Buradan mevcut İngilizce öğretmenlerine hizmet içi eğitimlerin artırılması lazım. Pilot okullarda zorunlu derslerin yanı sıra toplam zorunlu yabancı dil dersi verilecek, uygulama sürecinde öğretmen eğitimleri ölçme, değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması ve izleme değerlendirme çalışmalarında bulunulacak.

Pilot okulların belirlenmesi amacıyla 81 ilden belli kriterlere göre uygulamayı yapacak okulların listesi şu an için 681 olarak belirlendi. Yaklaşık öğrenci sayısı da 220 bine yakın.


Öğretmenlere oryantasyon

2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca öğretmenlerin kendi branşlarına dair programları incelemeleri ve uygulamaya yönelik dokümanlar üretmeleri için atölyeler yapılacak. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin yeni programa geçişte eksikliklerini telafi edecek oryantasyon eğitimleri yapılacak.

Sayılarla yeni müfredat

Yeni müfredat 100 bin eğitimcinin katılımıyla hazırlandı.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17 müfredat değişti.

Lise düzeyinde 24 müfredat değişti.

İmam hatiplerde 10 müfredat değişti.

İleri seviye yabancı dil için 681 pilot okul seçildi.

Obezite müfredatta

Oyun ve fizik etkinlikleri dersine obezite konusu da eklendi. Beden eğitimi dersinin ismi, ‘beden eğitimi ve spor’ olarak değiştirildi. Ayrıca madde bağımlılığı ve dopingin zararları konuları da derse eklendi.

 


 

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)