Araştırma üniversiteleri Türkiye’yi temsil edecek

Posted on Kasım 02, 2017, 2:43 pm
FavoriteLoadingBeğen 12 mins

2017-2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ SEÇİLEN ÜNİVERSİTELERİN REKTÖRLERİYLE.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde ‘araştırma üniversitesi’ olarak belirlenen 10 üniversiteyi açıkladı. Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil edecek üniversiteler şunlar: Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Asıl üniversiteler dışında Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi de yedek araştırma üniversiteleri olarak belirlendi. Peki Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil edecek olan araştırma üniversiteleri nasıl seçildi? Bu üniversiteler ne yapacak ve akademiye nasıl bir hareketlilik getirecek? Asıl ve yedek olarak seçilen araştırma üniversitelerinin yöneticilerine sorduk.

PROF. DR. ERKAN İBİŞ

Nitelikli eğitim için kriter

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, araştırma üniversitelerinin belirlenmesinde, “Ülkemizin önceliklerinin dahil edildiği dünyadaki referans çalışmalar, kurumun mevcut durumunun değerlendirilmesi ile gelecek planlaması, liderlik boyutu ve kurumun Ar-Ge stratejisi ve yönetişimi dikkate alındı.

Nitelikli eğitim, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli doktoralı sayısının yanı sıra disiplinler arası akademik işbirliği, uluslararası sıralama ve uluslararası işbirlikleri gibi kriterlere bakıldı” diyor. İbiş, “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen 10 araştırma üniversitesi ve yine bir motivasyon kaynağı olacak beş yedek araştırma üniversitesi, ülkemizin geleceği için önem taşıyan projenin ilk büyük adımı olarak kendini gösteriyor” ifadesini kullanıyor.

“Üniversitelerde değişim başladı”

Erkan İbiş, araştırma üniversitelerinin açıklanmasının ardından asıl ve yedek üniversite rektör ve rektör yardımcılarının katılımıyla Yüksek Öğretim Kurumu’nda (YÖK) bir toplantı yapıldığını aktarıyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapılan ilk toplantıya ilişkin bilgi veren İbiş, “Projeye ilişkin üniversitelerin yol haritaları belirlenerek, bu üniversitelere sağlanacak katkılar etraflıca ele alındı ve değişim başladı.

Üniversitelerimizin artık toplum refahını artıracak, ülkemizin ve bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunacak bilimsel projeler yapması, yapılan bilimsel çalışmaların kalitesinin artması, üniversitelerimizin uluslararasılaşması gibi bugüne kadar yeterince yapılamayan faaliyetlerin daha etkin yapılması yönündeki adımlar atılıyor.” “Üniversiteler yeni bir döneme giriyor” diyen İbiş sözlerine şöyle devam ediyor: “Amaç, üniversitelerin misyon farklılaşması ile bölgesel kalkınma veya araştırma-eğitim ile sanayi işbirliği yönlerinde ihtisaslaşmasıdır. Böylece bu alanlardaki üniversiteler arasında rekabet oluşturma, rekabet ile bilimsel araştırmada ve performansta kaliteyi yükseltme önde gelen hedeflerdir.”

İbiş, bu üniversitelerle Türkiye’nin hedefleri ve alanları kapsamında nitelikli bilgi üretimini teşvik etmek, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı sayısını artırmak, disiplinler ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek gibi hedeflere ulaşılmasının planlandığını belirtiyor.

Üniversitelerin bu akademik yılla birlikte yeni bir döneme girdiğini belirten Erkan İbiş, “Bu bağlamda, lisansüstü çalışmaların niteliği ile ülkemizin öncelikleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası doktora öğrenci sayısının artırılması, temel bilimsel araştırmalarla bilginin üretimi, uygulamaya aktarılması, geliştirilmesi ve toplumsal refah ve kalkınmada kullanılması için etkin mekanizmalar geliştirilmesi odaklı faaliyetler yürütülmesi çok daha fazla önem kazandı.

PROF. DR. MUSTAFA GÜDEN

Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerde daha önce benzer uygulamalar ile büyük başarılar elde edildi” diyor. İbiş, “İnsan kaynakları ve mali kaynaklar konusunda destek olunacak. Araştırma üniversitelerinin çalışmaları ve başarıları yönünde bu destekler değerlendirilecek. Ayrıca, ihtisaslaşma kapsamında araştırma üniversitelerinin belirli alanlarda yoğunlaşması ve aralarındaki işbirliğini artırmaları yönünde de beklenti olacak” ifadelerini kullanıyor.

Tematik alanlarda çalışma

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mustafa Güden, “Öncelikli olarak belirlediğimiz 20 tematik alanda derinlemesine araştırmalar yapmak ve bu alanlarda uzmanlaşmak istiyoruz” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Gelecek dönemlerde bu tematik alanlara yönelik çalışmalara daha çok ağırlık vereceğiz”

“Hedef dünya üniversitesi olmak

Amaçlarının güçlü araştırmacılar yetiştirmek olduğunu belirten Güden şunları söylüyor: “Hedefimiz dünya bilimine, ülkemizin kalkınmasına destek olmak ve dünya sıralamalarında ilk 100 arasına girmek. Bilim ve teknolojide dünya üniversitesi olmak istiyoruz. Nitelikli akademik kadromuzla, araştırma altyapımızla ve özgün projelerimizle bir dünya üniversitesi olmak ve dünya sıralamalarında bandımızı yükseltmek öncelikli hedefimiz diyebilirim.”

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN

“Hantal değil özverili çalışma var”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün ise araştırma üniversitelerine ilişkin, “Araştırma üniversiteleri sadece araştırma konusuna odaklanmazlar. Eğitim alanında da mükemmeliyeti arayan ve sunan konumdadırlar. Bu üniversitelerin öğretim üyeleri hantallaşmış bir yapıda değil, aksine mesai saatlerinin dışında dahi bilimsel araştırma, projelere maksimum seviyede ilgi gösteren, mesai harcayan kişilerden oluşuyor. Bu özveri ile çalışan öğretim üyelerinin öğrencileri de tabii ki klasik bir eğitim anlayışından uzak, teorik bilgi yanında pratik deneyimi en iyi şekilde çözümleyen hatta ulusal-uluslararası projelerde yer alma fırsatına nail olmaktadırlar” diyor.

Görgün, “Bir diğer farkı, uluslararası akademik camiada rekabet edebilecek seviyede akademisyenler yetiştirmesidir. Bu bağlamda uluslararası bilim camiasına ve ülkemizin 2023 vizyonu kapsamındaki kalkınma mottosuna da katkı sunan doktora programları olan kurumlardır” şeklinde konuşuyor.

PROF. DR. ASLI HOCKENBERGER

“Rekabet katma değere dönüşecek”

Araştırma üniversitelerin kurulmasıyla akademide bir rekabet olacağını belirten Görgün, “Araştırma üniversitelerinin değerlendirme sürecinde sundukları strateji, hedef ve uygulama planları esaslı olarak bir izleme ve takip komisyonu tarafından periyodik olarak izlenecek ve önerdiği hedefleri sağlayamayan üniversite sistemin dışına çıkarılacak. Onun yerine aday üniversitelerden birisi sisteme dahil edilecek. Bu rekabet şüphesiz ülkemiz için katma değer olarak geri dönecektir” diyor.

Yenilikçi ve özgün çalışmalar

Yedek araştırma üniversitesi olarak seçilen Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aslı Hockenberger de araştırma üniversitelerinin sürekli bir  rekabet ortamında izleneceğini ve faaliyetlerinin YÖK tarafından takip edileceğini belirtiyor.

Araştırma üniversitelerin kurulmasına ilişkin Hockenberger, “Böylece Türkiye’nin ekonomik, kültürel, sosyal, bilimsel alanlarda en iyi seviyeye getirilmesi sağlanacak” diyor ve projelerini anlatıyor. Özgün çalışmaların destekleneceğini ifade eden Hockenberger “Üniversitelerde yapılan araştırma çalışmalarının artırılması için yeni önlemler alınacak. Yapılacak projelerin yenilikçi olması desteklenecek” diyor.

PROF. DR. MUSTAFA ŞAHİN

Sıkı kriterler uygulandı

Yedek olarak seçilen bir diğer üniversite ise Selçuk Üniversitesi. Bu üniversitenin rektörü Mustafa Şahin, araştırma üniversitelerine ilişkin şunları söylüyor: “Bir üniversitenin ‘araştırma üniversitesi’ olarak tanımlanması için, araştırmacılarının ürettikleri nitelikli yayın sayısından üniversitenin öncelikli alanlarında gerçekleştirilen katma değerli projelerine; girişimci ve yenilikçi indeksi sıralamasından doktora ve yüksek lisans programlarına; mezun sayılarından

üniversitenin uluslararası işbirlikleri, proje, öğretim elemanı ve öğrenci sayısına kadar bir dizi kritere göre belirli bir puana ulaşmış olması gerekiyor. YÖK, TÜBİTAK, ilgili bakanlıklar ve konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bir komisyon bu değerlendirmeyi yaparak birçok aşamadan sonra araştırma üniversitelerini belirledi.” Türkiye’yi 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bilimsel gelişimi sağlamak amacında olduklarını söyleyen Şahin, “Belirli alanlarda uzmanlaşmış ve odaklanmış üniversiteler aracılığıyla nitelikli bilim insanı yetiştirmek ve özgün katma değerli projeler üretmek amacındayız.”

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)