Türkiye’nin kalkınma hedefine akademiden katkı

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişiye siyasi tarih, ekonomi, dış politika gibi alanlarda eğitimlerin verildiği Siyaset Akademisi’nde amaç, geleceğin Türkiye’sini şekillendirirken etkin rol üstlenecek bireyler yetiştirmek.
Yayın Tarihi: Mar 1, 2017
FavoriteLoadingBeğen 18 mins

Siyaset Akademisi, 2008 senesinde AK Parti tarafından hayata geçirilen ve siyasi parti eğitim faaliyeti olarak adını duyuran bir akademi. Aynı zamanda herhangi bir kimlik ve görüş ayrımı gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümüne açık siyasal eğitim ve paylaşım faaliyeti olarak da tanımlanabilir.

Geçen ekim ayı itibarıyla on yedinci eğitim dönemine başlayan ve 18 yaşını doldurmuş tüm bireylere kapılarını açan Siyaset Akademisi’nde farklı fikir ve siyasal eğilimlerdeki binlerce kişi eğitim sürecini tamamlıyor ve sertifika almaya hak kazanıyor.

Akademi, katılımcı tüm vatandaşların geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak kendilerini konumlandırmalarını sağlıyor. Bu bağlamda her birine hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırıyor.

Siyasi hassasiyetleri olan, sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmeyi amaç edinen Siyaset Akademisi’nde, katılımcılar özellikle tarih, siyasi tarih, ekonomi, dış politika gibi alanlarda Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, siyasileri, kanaat önderleri ve uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmış sunumlarla bilgilendiriliyor. Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, gazeteci-yazar Yavuz Donat, Avukat Kezban Hatemi, kişisel gelişim uzmanı Abdülkadir Özbek akademide eğitmenlik veren isimlerden sadece birkaçı.

Akademide ‘Büyük Güç Türkiye’ hedefiyle anlatılan dersler teorik ve uygulamalı olarak dört temel başlık altında toplanıyor. Bu başlıklar kapsamında 10 hafta boyunca birbirinden farklı 60 konu işleniyor. Özellikle dünyadan örneklerle somut uygulamalara dayalı olan akademi programında Türk siyasetine giriş, siyasal sistemler ve ideolojiler, siyasal strateji ve iletişim becerileri, başarı ve motivasyon, Türkiye’de sosyo-kültürel dinamikler ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi gibi dersler işleniyor. Aydın’dan Diyarbakır’a, Sivas’tan Muğla’ya, İstanbul’dan Trabzon’a 81 ilde faaliyet gösteren Siyaset Akademisi’ni, akademide eğitmenlik yapan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun anlattı.

Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı

Siyaset Akademisi’ni tanımlarken “Siyaset, yönetme ve sorun çözme sanatı olarak tanımlandığında ‘Siyaset Akademisi’ kavramı doğrudan bilgiye, bilginin üretilmesine, öğrenilmesine ve paylaşımına gönderme yapan anlamlı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor” diyen Gonca Bayraktar Durgun, sözlerine şöyle devam ediyor: “Siyaset, hayatımızın her alanını etkileyen kararların alındığı, politikaların üretildiği bir alan olarak toplumsal varoluşun dinamiklerini hem belirleyen hem de ondan etkilenen hayati bir faaliyet alanıdır. Toplumsal beklentilere, ihtiyaçlara cevap vermek zorunda olan dinamik bir uğraş olarak siyasetin bilgiden yoksun yürütülmesi düşünülemez. Dinamik bir toplumun ihtiyaçlarının sürekli olarak çeşitlenmesi bilginin de dinamik yapısına işaret eder. Dolayısıyla nitelikli siyaset yapma, toplumsal beklentileri karşılama ve sorunlara çözüm üretme ancak nitelikli ve dinamik bilgi sayesinde elde edilebilecek bir sonuçtur. Siyaset Akademisi de işte bu amaca dönük olarak işlev gören bir yapıdır. Bir eğitim kurumu titizliğinde, bilimsel yöntemlerin rehberliğinde katılımcıların toplumsal, iktisadi, siyasi, kültürel konularda bilgi düzeyine katkıda bulunmak yoluyla siyasete katılım düzeyini artıran bir işleve sahiptir. Farklı kesimlerden insanların bir arada bilgi paylaşımına liderlik yaparak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır.”

Türkiye’de sosyo-kültürel dinamikler ile Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin de anlatıldığı akademi, Aydın’dan Diyarbakır’a, Sivas’tan Muğla’ya 81 ilde faaliyet gösteriyor.

 

PROF. DR. GONCA BAYRAKTAR DURGUN. GAZİ Ü. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ.

PROF. DR. GONCA BAYRAKTAR DURGUN. GAZİ Ü. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ.

Kadın katılımcıların ilgisi yüksek

Siyaset Akademisi’nin kapıları yaş, cinsiyet, inanç ve düşünce farkı gözetmeksizin herkese açık. Gonca Bayraktar Durgun da akademinin bu özelliğine değiniyor: “Gördüğüm kadarıyla Siyaset Akademisi siyasal görüş farklılıklarına bakmadan programlarını herkese açık tutuyor. Dolayısıyla akademinin programını takip eden farklı kesimlerden insanlar ile karşılaşıyorsunuz. Formel eğitim ile kıyaslandığında, yaş ve eğitim düzeyi farklı katılımcılar ile aynı ortamı paylaşmak farklı bir deneyim sunuyor.

Şunu da belirtmek isterim ki kadın katılımcıların ilgisi dikkat çekici şekilde yoğun. İlgi düzeyleri ve beklentileri yüksek. Ders boyunca devam ediyor bu ilgi. Gayet başarılı bir iletişim becerisine sahipler. Siyasal alanda kadınların daha görünür hale gelmeleri ve üst düzey siyasal pozisyonlarda kadınları temsil edebilmeleri için oldukça ümit verici bir durum bu. Türkiye’de kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yeri almaları, siyasal alanda kadınların nitelikli temsili ile yakından ilgili olduğu için, yeni siyasetçi profilinde kadın temsilci oranının artışı bir demokratikleşme ölçüsü olarak gözetilmelidir.”

 

Demokratik davranışların gelişimi öncelikli hedef

Siyaset Akademisi’nin temel amacının ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın farklı alanlarında faaliyet sürdüren katılımcıların siyasal alanda daha aktif olmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılması olduğunu belirten Gonca Bayraktar Durgun, “Bu amaç, bireylerin demokratik yurttaşlık davranışlarını destekleyeceğinden uzun vadede siyasal katılımın farklı düzeylerinde faaliyet göstermeyi sağlayacak ve Türkiye’de demokratik niteliğin artışına katkıda bulunacaktır” diyor ve şöyle devam ediyor: “Siyaset Akademisi bu amaçla, demokratik bir siyasal sistemin temel taşı olan demokratik tutum ve davranışların gelişimini öncelikli olarak hedeflemelidir. Katılımcıların farklı düzeylerde olan akademik niteliklerinin geliştirilmesi de programın amaçları arasında olabilir. Bu nedenle katılımcı profiliyle program hedefleri arasında çok boyutlu bir ilişkinin kurulması gerekir. Farklı yaş, cinsiyet, eğitim, sosyo-ekonomik özelliklere sahip olan katılımcıların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının karşılanması, arzu edilen asgari bilgi alışverişinin sağlanabilmesi için çok yönlü ve çok katmanlı bir program içeriği uygulanması düşünülebilir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu hızlı değişim sürecinde kalkınma hedefleri doğrultusunda nasıl ki sosyal ve ekonomik alanda nitelikli işgücü ihtiyacı sürekli olarak artıyorsa, benzer şekilde siyasal alanın da nitelikli, donanımlı, bilgi ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne ihtiyacı var. Siyasetçi olma, eskiden olduğu gibi bir mesleğin yanında sürdürülebilecek bir iş olmaktan öte, kendisi bir mesleğe dönüşmüş durumda. Ancak formel eğitim kurumları açısından bakıldığında bu anlamda siyasetçi yetiştirmeyi hedefleyen program amaçları söz konusu değil. Siyasetin pratiğine yönelik böyle bir ihtiyacın karşılanması hem birey hedefleri hem de siyasal katılmanın en temel birimleri olan siyasal partilerin vizyonları açısından bir zorunluluk hali. Siyaset Akademisi gibi siyasetin teorisi ile pratiğini bir araya getiren bir yapıda bunun ele alınması kaçınılmaz bir ihtiyaç.”

17. DÖNEM SİYASET AKADEMİSİ ÖDÜL TÖRENİ.

17. DÖNEM SİYASET AKADEMİSİ ÖDÜL TÖRENİ.

 

“Siyasetçinin tahakküm eden değil, vatandaşların beklentilerini siyasal alana taşıyabilen, hizmet özellikleriyle öne çıkan davranış ve tutumlara sahip olması gerekir.”

Yeni siyasetçilere de hizmet veriyor

Siyaset Akademisi, sadece asıl mesleği politika olmayan yurttaşlara değil, siyasetçilere de eğitim veriyor. Gonca Bayraktar Durgun, Siyaset Akademisi’nin bu yönüne de dikkat çekti: “Akademi, siyasal ve sosyal bilimlerin bilgi birikimini yeni siyasetçilere sunarak hem asgari düzeyde sahip olunması gereken bilgi ve beceri girdisini oluşturmak hem de gelecekte demokratik niteliği daha yüksek kural, kurum, tutum ve alışkanlıkların gelişmesine katkı sunmak yoluyla yeni siyasetçilere hizmet etmektedir. Sosyal, siyasal, ekonomik olay ve olguların daha iyi anlaşılmasında, siyasetin ‘ortak iyiyi’ oluşturmanın en etkili ve zorunlu aracı olarak nasıl tasavvur edilmesi ve uygulanması gerektiği hususunda yeni siyasetçilere kendi kapasitelerini geliştirmeleri bağlamında rehberlik eder, destek olur. Neticede siyasetçi içinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak vatandaşla olan ilişkisinde kendisini vatandaşın hizmetkârı olarak düşünmeli ve buna uygun bir bakış açısına sahip olmalıdır. Uzun siyasal tarihimiz çok arzu etmediğimiz, vatandaşa tepeden bakan siyaset pratiği ile öne çıktı ne yazık ki. Halbuki siyasetçinin siyasal alan ile toplum arasında bir aracı olarak, tahakküm eden değil, vatandaşların siyasetten beklentilerini siyasal alana taşıyabilen, hizmet özellikleriyle öne çıkan davranış ve tutumlara sahip olması gerekir. Vatandaş, hizaya sokulacak olan değil, meşru siyasal alan içinde insan olmasından kaynaklanan haklara ve sorumluluklara sahip bir varlıktır.

Siyasetçinin sorun çözme kapasitesi

Devletin ve siyasetin meşruluğu vatandaşla kurulan, demokratik ilke ve kurallar çerçevesinde sınırları hukuk devleti normlarına göre çizilmiş, kabul edilebilir ilişkiye dayanır. Siyasal aktörlerin bu norm ve ilkelere göre hareket etmeleri modern demokratik devletin asgari gereğidir. İnsani erdemleri gelişmiş, bilgi ve beceri sahibi, adaleti ve liyakati önceleyen, eşitlik ve özgürlük değerlerini benimseyen, dinamik, kararlarında bireysel ya da grup çıkarlarından ziyade ‘ortak iyiyi’ odağa alan siyasetçi ancak topluma hizmet edebilir. Günümüz dünyası oldukça karmaşık sorunlarla yüz yüze olan bir yer olduğundan siyasetçinin sorun çözebilme kapasitesinin ve becerisinin gelişmiş olması gerekir. Nihayetinde siyasetin çatışma üzerinden değil, uzlaşı içinde ortak yaşamı geliştirme ve destekleme üzerinden hareket etmesi arzu edildiğinden siyasetçinin de bu amacı destekleyen politika, tutum ve davranışları geliştirmesi gerekir. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, çoğulcu toplumsal ve siyasal yapıyı destekleyen bir bakış açısına sahip olmalıdır.”

Siyasetçiliğin profesyonel meslek haline dönüşmesi

Siyasetçi profilinin dünyada ve Türkiye’de nasıl olduğunu sorduğumuz Gonca Bayraktar Durgun, “Dünya ve Türkiye diye ikili bir karşılaştırma yapmak kolay değil” diyor: “Nihayetinde her ülkede farklı özelliklere sahip siyasetçiler var. Ancak dünyadaki genel eğilim siyasetçiliğin profesyonel bir meslek haline dönüşmesi. Profesyonelliğin toplumu daha iyi temsil lehinde mi yoksa bir meslek grubu olarak daha çok siyasetçiler lehine mi çalıştığı durumsal bir mesele. Ülkelerin siyasal sistem özellikleri, parti yapıları, parti sistemleri, devlet şekilleri, temsil yapıları siyasetçilerin profilleri üzerinde etkili.Fakat hem dünyada hem de Türkiye’de temsil kurumlarının verileri dikkate alındığında, bazı profesyonel meslek gruplarının (avukatlar, doktorlar, mühendisler vs.), sosyo-ekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi daha iyi olanların ve erkeklerin temsil sisteminde daha fazla kendilerine yer bulduğu görülür. Yani, eğitim düzeyi ile gelir düzeyi düşük olanlar ve kadınlar siyaset alanında üst temsil düzeyinde daha az yer alabilenlerdir. Son birkaç yıldır dünyada artan İslam karşıtı, yabancı/göçmen karşıtı hareketlere liderlik ya da aracılık yapan siyasetçiler ne yazık ki özellikle Batı ülkelerinde giderek daha fazla alanlarını genişletirken, bu eğilimden en fazla zarar görenler yine toplumun sosyo-ekonomik olarak daha zayıf olan kesimleridir.”

Gonca Bayraktar Durgun, “Öncelikle bireyin arzusu, ilgileri, hayata bakışı, varoluşunu nasıl anlamlandırmak istediği gibi hususlar bu gelişimi etkileyen en önemli unsurlar. Bunun yanında bireye sunulan imkânların çeşitliliği ve ulaşma kolaylıkları, bireydeki arzu ve ilginin harekete geçmesini sağlayan, destekleyen gerekli altyapıyı oluşturuyor” diyor.

Akademideki Eğitmenler

 

Dr. İsmail Safi
Prof. Dr. Gonca Bayraktar
Prof. Dr. Edibe Sözen
Prof. Dr. Fuat Keyman
Gazeteci – Yazar Yavuz Donat
Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük
Av. Şeref Malkoç
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
Kişisel Gelişim Uzmanı:
Abdülkadir Özbek
Avukat Kezban Hatemi
Dr. Osman Coşkun
Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Eğitimci Tarkan Zengin
Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
Eğitimci Hakan Turgut
Araştırmacı Faruk Acar
Doç. Dr. Erdinç Yazıcı
24. Dönem Ankara Milletvekili:
Ülker Güzel
Dr. Şaban Kızıldağ
Gazeteci Mahmut Övür
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu
Prof. Dr. Haluk Alkan
Prof. Dr. Şaban Kayıhan
Prof. Dr. Ekrem Erdem
İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk
Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
Prof. Dr. Ayşen Gürcan
Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Prof. Dr. Ali Rıza Abay
Yrd. Doç. Dr. Fikret Birdişli
Prof. Dr. Gürsel Öngören

 

FavoriteLoadingBeğen

Leave a Reply

  • (not be published)